Legalizacija objekata-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Legalizacija objekata

Legalizacijom objekata je posao skupljanja raznih dokumenata i plaćanja raznih naknada. Sve to ovisi o kakvom se objektu radi.

Ukratko informativno možete vidjeti koji objekti se mogu legalizirati, dokumentacija koja je potrebna i koji su troškovi legalizacije kao što su:

  • kazna ili ti naknada koju plaćate državi
  • komunalni doprinos koji pačate opčini ili gradu
  • i vodni doprinos koji plaćate Hrvatskim vodama
Slobodno nas nazovite i ovirno ćemo Vam reći troškove (konačno nakon izmjere Vašeg objekta)
Hitna dopuna zahtjeva za legalizaciju
Ukoliko trebate hitno projekt za legalizaciju ili geodetski snimak popunite naš obrazac i u roku od 30 minuta dobijete ponudu za dokumentaciju
Projekt će Vam u roku od 5 dana biti predan