Dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Dozvole

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola se izdaje za kompleksnije građevine (razna postrojenja, vojni objekti), za neriješene imovinsko-pravne odnose te kod etapne gradnje.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola se izdaje za gradnju/rekonstrukciju novih/postojećih objekata. Prethodi joj izrada idejnog rješenja u dogovoru s investitorom, ishođenje Popisa javnopravnih tijela, Suglasnosti navedenih javnopravnih tijela te izrada Glavnog projekta. Građevinska se dozvola treba iskoristiti u roku od tri godine od pravomoćnosti, što znači da u tome okviru treba započeti sa radovima. Po prijavi početka radova, završetak gradnje treba se ostvariti u roku od tri do 10 godina (ovisno o skupini građevina). Obiteljske kuće imaju rok za završetak radova najčešće između tri ipet godina.

UPORABNA DOZVOLA

U trenutku kada je građevina završena (sukladno građevinskoj/lokacijskoj dozvoli) potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu. Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine.